Our story

 

How it all started

 

Amongst all the American management titles that start with Chief and end in Officer I was the CIO, Chief Information Office, of a global company full of life and resources. I was responsible for IT and Business Development and in practice this meant attending hundreds of conferences, sitting in thousands of meetings, making a magnitude of decisions and answering a never ending stream of e-mails. I got up (at the crack of dawn/with the first rays of sunlight) and went to bed when the moonlight shone through the curtains. I was full of energy and couldn’t have had it better.

 

Then one day in July we stood at the harbor in Santorini; Tommy, myself, our two children (which would later become three) among a mass of carefree tourists also waiting to take the ferry to Naxos. Most of those around us were happy families and couples photographing each other in the sun, but I did not partake in the cheerfulness. I like calm lakes with water lilies and perch, not boats, sea and gales.

 

An hour later I was in the archipelago sitting in a corner on the top deck with a sick bag. I stumbled over to the railing and lay down trying to think about something else than how terrible I felt. It is not often one is lying on a floor and thinking, life is not constructed like that but from the floor I looked out over the sea. A short distance away I saw a sail with a large blue Sea Horse, hugely inflated in the powerful gale. (I would later learn that it was a Benétéau sail). With the Sea Horse nodding in time to the waves my thoughts moved on to horses instead. Free and adaptable animals which have always been my life’s passion. So then I thought: this cannot go on. I must be able to do better than this.

 

2015 on Söder in Stockholm

The Seamstress Yung Ja went around the outskirts of the room. Spread out on the floor of her workshop lay a 50 square meter used sail in woven polyester which I bought from Gransegel in Nacka. In the past one made sails from nettles, silk and hemp but today different forms of synthetic material are often used. A fantastic and durable material but rarely recycled. We can do better, I said to Yung, for us, for others and the environment and we will start at the stables. It is time for a few changes there. OK, said Yung, cool, what shall we do?

 

About us

Tabequipe is a company that produces equestrian equipment with sustainable development and social responsibility as its core values. It means that our products are produced and designed on one or more of the following principles.

 

Organic

Raw material that is produced without pesticides and without over exploitation

 

Sustainable

Produced by raw materials whose re-generation is guaranteed

 

Recycled

Made from recycled materials

 

Recyclable

Material which is biodegradable or recyclable

 

Locally produced

To reduce the emissions from transport

 

Fairly produced

Working and production conditions are controlled and fair

 

Energy efficient

Intelligent use of energy in the manufacturing process

 

 

Hur det hela började

 

Av alla amerikanska chefstitlar i näringslivet som börjar på chief och slutar på officer var jag CIO, Chief Information Officer på ett globalt företag som myllrade av liv och resurser. Teoretiskt ansvarade jag för IT och affärsutveckling och praktiskt deltog jag i hundratals konferenser, satt på tusentals möten, fattade mängder med beslut och svarade på bapiljarder med mail. Jag gick upp med solen första strålar och gick och la mig till månskäran som lyste in på gardinen i sovrummet.  Jag var full av kraft och kunde inte bli bättre.

 

Så stod vi där i hamnen i Santorini en dag i juli; Tommy, jag, våra två små barn(som senare blivit tre) och mängder med uppsluppna turister som också skulle ta färjan till Naxos. De flesta omkring oss var glada familjer och par som fotograferade varandra i solen men jag reserverade mig för munterheten. Jag gillar stilla insjöar med näckrosor och abborrar, inte båtar, hav och blåst. Men det gick inte att komma undan. Biljetterna var köpta, färjan var på väg och stormen blåste upp.

 

En timme senare var vi ute i arkipelagen och jag satt med en kräkpåse i ett hörn på övre däck. Jag vinglade bort till relingen och sjönk ner och försökte tänka på något annat än hur jag mådde. Det är inte så ofta man ligger på ett golv och funderar, samhället är liksom inte uppbyggt så, men från golvet tittade jag ut över havet. Litet längre bort såg jag ett segel med en stor blå sjöhäst som kraftigt buktade i blåsten. (Det är ett Benétéau-segel har jag lärt mig senare.) Sjöhästen böljade i kapp med vågorna. Tanken löpte vidare till hästarna i stallet. Fria och följsamma, djuret som alltid varit min stora kärlek. Sen tänkte jag: Det här är inte hållbart. Jag måste kunna bättre än så här.

 

2015 på Söder i Stockholm

Sömmerskan Yung Ja gick längs kanten av rummet. Utbrett på golvet i hennes syateljé låg femtio kvadratmeter begagnat storsegel i vävd polyester som jag köpt av Gransegel i Nacka. Förr gjorde man segel av nässelduk, silke och hampa men numera använder man främst olika former av syntetiskt fiber. Fantastiskt slitstarkt material men med sparsam återanvändning. Vi ska göra bättre, sa jag till Yung, för oss, för andra och för miljön och vi ska börja i stallet. Det är dags för litet gamechanging där. OK, sa Yung, coolt, vad ska vi göra?

 

Om oss

Tabequipe är ett företag som producerar ridsportartiklar med hållbar utveckling och socialt ansvar som ledstjärna. Det betyder att våra produkter är producerade och framtagna på en eller flera av följande grunder:

 

Ekologiskt

Råvaror som odlas giftfritt och utan rovdrift

 

Hållbart

Producerat av råvaror vars återväxt är garanterad

 

Återvunnet

Gjort av återvunnet material

 

Återvinningsbart

Materialet är biologiskt nedbrytbart eller återvinningsbart

 

Närproducerat

För att minimera utsläpp från transporter 

 

Rättvist handlat 

Arbets- och produktionsförhållanden är kontrollerat goda  

 

Energisnålt

Smart användning av energi i tillverkningsprocesser

 

 

 

There is no greater luxury than sustainability

Choose with consciousness and be a part of gamechanger

© 2016 TABequipe